WeTransfer Kalisto Sibiu
WeTransfer Kalisto Sibiu
Laborator Foto
Laborator Foto
Oferta Preturi Absolventi
galerie fotografii
galerie fundale
Albume Digitale Absolventi
Parteneri:
www.albume-nunti.ro
TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE

Acesta este website-ul oficial al S.C. KALISTO S.R.L. Vă rugăm sa citiţi aceste condiţii cu atenţie înainte de a utiliza acest website. Utilizarea acestui website indică faptul că aţi acceptat tacit toţi termenii şi condiţiile de mai jos.
Drepturile de autor asupra întregului conţinut al acestuia aparţin în totalitate S.C. KALISTO S.R.L şi acesta îşi rezervă dreptul de a modifica atât conţinutul, cât şi structura website-ului în orice moment şi fără preaviz.

UTILIZARE

Puteţi utiliza materialele de pe web site-ul S.C. KALISTO S.R.L numai în interes personal, necommercial, cu condiţia să nu modificaţi simbolurile şi textul cu privire la copyright şi drepturile de proprietate pe care le conţin materialele originale. Nu puteţi modifica în nici un mod materialele de pe acest site sau sa le reproduceţi, să le expuneţi public, să le distribuiţi cu scop comercial sau public. Utilizarea acestor materiale pe alte site-uri sau în alte reţele de calculatoare, în orice scop, nu este permisă. Materialele din cadrul acestui site sunt proprietatea S.C. KALISTO S.R.L iar utilizarea neautorizată a acestora poate viola legea dreptului de autor şi alte legi in viguare.
Publicarea, afişarea sau exploatarea în scop comercial al oricărui material de pe web site-ul S.C. KALISTO S.R.L din Sibiu este permisa numai în cazul în care obtineţi în prealabil acordul scris al S.C. KALISTO S.R.L din Sibiu şi al entităţilor activând în domeniul proprietăţii intelectuale. În cazul în care obtineţi permisiunea S.C. KALISTO S.R.L şi a entităţilor activând în domeniul proprietăţii intelectuale, nu puteţi modifica, anula sau însuşi drepturile aparţinând S.C. KALISTO S.R.L , inclusiv dar fără a se limita, la drepturi de autor, drepturi asupra oricăror mărci înregistrate, etc.

SECURITATE

Nu este permisă încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea serviciilor S.C. KALISTO S.R.L care nu sunt publice, fără autorizaţie; folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mail-uri comerciale (SPAM), sau pentru orice alt scop în afara de trimiterea de e-mail-uri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.
Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. S.C. KALISTO S.R.L va investiga faptele care implică asemenea încălcări, putând coopera cu autorităţile legale în urmărirea utilizatorilor implicaţi în astfel de încălcări.

LIMITAREA RASPUNDERII

S.C. KALISTO S.R.L nu garantează acurateţea, totalitatea, corectitudinea, temporizarea sau fezabilitatea conţinutului prezentat în anu acest site web. Web site-ul poate furniza, sau terţe părţi pot furniza prin intermediul site-ului, legături ("link"-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. S.C. KALISTO S.R.L nu garantează si nu este responsabil de disponibilitatea acestora, şi nu este responsabil în nici un fel de formă conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale de pe, sau disponibile pe, acestea.
Materialele primite prin corespondenţă cu S.C. KALISTO S.R.L, prin postarea oricăror scrieri, scheme, imagini grafice, sugestii, comentarii, concepte sau orice alt conţinut pe site-ul S.C. KALISTO S.R.L sau prin transmiterea lor prin fax, e-mail sau orice alt sistem de comunicaţii, devin proprietate a S.C. KALISTO S.R.L ce are în continuare dreptul nelimitat, continuu şi irevocabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica sau traduce, de a crea lucrări derivate, de a transmite şi prezenta conţinutul (în totalitate sau în parte), de a-l încorpora în alte lucrări - în orice formă sau tehnologie actuală sau care va fi dezvoltată în viitor, fără a oferi nici o compensaţie.